Kredyty z dopłatą

W poszukiwaniu odpowiedniego kredytu, dobrze jest zapoznać się z propozycjami banków w tym zakresie. Oferty banków można sprawdzić online lub udać się bezpośrednio do banku, celem uzyskania wyczerpujących informacji. Niektóre banki w swoich ofertach mają kredyty z dopłatą. Jednak klienci muszą spełniać określone warunki.

Aby uzyskać dofinansowanie, na przykład w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” wypełnić należy kilka uwarunkowań.
Mieszkanie lub domek jednorodzinny musi być nowo wybudowany i pochodzić od osoby prowadzącej działalność gospodarczą ( spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper). Wymogi dotyczą również powierzchni kupowanego lokalu mieszkalnego i progu ceny, jaka obowiązuje w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Lokal taki powinien być już wykończony i posiadać rozliczone koszty. Program ten nie obejmuje osób nabywających domek jednorodzinny lub mieszkanie na tak zwanym rynku wtórnym, zasady tego kredytu są w tym względzie jednoznaczne mieszkanie lub domek jednorodzinny powinno pochodzić z rynku pierwotnego. Limity dotyczące dotyczą zarówno określonych miejsc, w których chcemy nabyć lokal jak i jego powierzchni. Średnie dopłaty do własnego wkładu w programie „Mieszkanie dla Młodych” kształtują się na poziomie 10% ( w przypadku posiadania dzieci do 15%) za 1 m2 powierzchni lokalu. Średni wskaźnik wyliczany jest na podstawie maksymalnych cen 1m2 powierzchni w danym regionie. Reasumując inna będzie kwota dopłaty do kredytu „Mieszkanie dla Młodych” w Gdańsku czy Krakowie a jeszcze inna w Kielcach czy Opolu.

Z dopłat do kredytów skorzystać mogą również osoby prowadzące rodziny wielodzietne, które nie przekroczyły 35 roku życia ( to kryterium w przypadku małżeństw dotyczy jednego z małżonków), ma to być ich pierwsze samodzielne mieszkanie. A mieszkanie nie może mieć więcej jak 75 lub 100m2 (dotyczy to rodzin z jednym lub dwójką dzieci), jeśli rodzina ma trójkę dzieci może ubiegać się o dopłatę do lokalu o 10m2 większego.
Program „Mieszkanie dla Młodych” jest ciągle nowelizowany, wynika to z coraz to nowych potrzeb społecznych. W projektach rządu mogą znaleźć się zapisy o możliwości skorzystania z takiej pożyczki na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Rządowy program pozwala na dopłaty do kredytów nawet przez osiem lat, dzięki takiej pomocy w tym okresie zostają zmniejszone o kilkadziesiąt procent.
Subwencje do pożyczek mieszkaniowych to również jedna z nowości, można ja dostać do odsetek kredytu wziętego na zakup lokalu czy inwestycję budowlaną. Program obejmie prócz małżeństw również osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko. Nowelizacja może dotyczyć również lokali nie będących „pierwszymi mieszkaniami” dla kredytobiorców. Nie będą również obowiązywać kryteria wiekowe.

Innego rodzaju dopłatą do kredytu jest dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej”. Pożyczka z dopłatą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoże kredytobiorcy w częściowej spłacie kapitału. Subwencją taką objęte są dofinansowania na okres trzydziestu lat, wypłacane są w PLN, a maksymalna kwota wynosi do 90% wartości nieruchomości. Kredyt taki możemy spożytkować na zakup lokalu na rynku pierwotnym, lub budowę domu w systemie gospodarczym albo przy współudziale nadrzędnego wykonawcy. Istnieje również możliwość powiększenia pożyczki o koszty usług weryfikatorów, koszt planu budowlanego czy koszty testów szczelności budynku celem potwierdzenia odpowiedniego standardu energetycznego. Przy udzielaniu pożyczki z dopłatą w tym programie, możemy zwiększyć ją również o tak zwane koszty kwalifikowane. Do kosztów takich należą: urządzenia do wentylacji mechanicznej z możliwością odzyskiwania ciepła (zakup i montaż), kupno i zamontowanie elementów konstrukcji budynku wraz z materiałami izolacyjnymi stropów, ścian, posadzek, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, nabycie i zamontowanie instalacji przygotowania ciepłej wody, ogrzewania i wodnokanalizacyjnej a także instalacji elektrycznej. Program ten pozwala na rozwój budownictwa proekologicznego, a jego założenia stwarzają możliwość powstawania domów energooszczędnych. Wysokość dopłaty zależna jest od rocznego wskaźnika charakteryzującego zapotrzebowanie na użytkową energię, która wykorzystana będzie na ogrzewanie, wentylacji i pozostałe warunki które muszą być spełnione, a zawarte są w szczegółowych wytycznych.

Rolnicy mają także możliwość ubiegania się o kredyty z dopłatami. Pożyczka z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może być udzielona rolnikom, którzy prowadzą działalność w ramach tak zwanej rolnej produkcji specjalnej i przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem rolno – spożywczym. Tego rodzaju subwencjami objęci mogą być przedsiębiorcy i rolnicy , których prace zostały przerwane po różnego rodzaju klęskach żywiołowych. Zaletą takich kredytów jest niska prowizja, długi okres spłaty, możliwość udzielenia karencji w spłacie, korzystne formy zabezpieczenia kredytu a co najważniejsze niskie oprocentowanie w związku z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Również i tu następują ciągłe modernizacje, pozwalające większej ilości rolników i przedsiębiorców związanych z rolnictwem na skorzystanie z dopłat. Zakup gruntów rolnych, młodzi rolnicy, rozbudowa linii branżowych lub zakup użytków na powiększenie gospodarstw, to tylko niektóre z propozycji jakimi zostaną objęte kredyty z dotacjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pożyczki z dofinansowaniem dotyczą głównie kredytobiorców ubiegających się o nie na zakup mieszkania, nabycie lub budowa domu jednorodzinnego bądź dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją rolno – spożywczą i rolników. Jak wykazują badania rynku finansowego, jest bardzo wiele osób chcących skorzystać z takiej właśnie pomocy Państwa w nabyciu lub spłacie zaciągniętych kredytów. Wiele banków bierze udział w realizacjach projektów rządowych, ma to na celu coraz lepszą obsługę finansową kredytobiorców. Ciągle rozwijająca się gospodarka sprawia, że coraz więcej osób chcąc poprawić swoje warunki mieszkaniowe i podnieść standard życia zwraca się do banków z zapytaniem o pożyczki i możliwości skorzystania z różnego rodzaju dopłat.

Redakcja
Latest posts by Redakcja (see all)

Dodaj komentarz